Nuvema jaarcijfers 2010

Nuvema Uitvaartverzekeringen stelt u graag op de hoogte van de resultaten over het jaar 2010. We vinden het namelijk belangrijk om open en transparant te zijn over de behaalde resultaten. Met een positief bedrijfsresultaat van bijna 1.7 miljoen euro en de solvabiliteit op een uitzonderlijk hoog niveau van 574% van de vereiste solvabiliteit kijken we met tevredenheid terug op het jaar 2010.

Vooruitblik

Uiteraard zal Nuvema zich ook in 2011 weer inspannen om de financiële kant van uw uitvaart goed en deskundig te regelen. Alle medewerkers zetten zich in om de dienstverlening op een hoog niveau te houden en te allen tijde een persoonlijk en op maat gemaakte informatie te bieden.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top