Privacy

Vertrouwen

Wederzijds vertrouwen vinden wij belangrijk. Wij respecteren uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Daarom beschermen wij uw persoonlijke gegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Wij houden ons aan wet- en regelgeving. Wij beschermen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld door een goede beveiliging van de toegang tot onze gebouwen, systemen en computers.

Persoonsgegevens

Als u klant wordt of wilt worden vragen wij van u persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens krijgen wij direct van u of via de website. Bijvoorbeeld als u een formulier invult, wij uw IP-adres kunnen lezen of een cookie op uw plaatsen. Ook krijgen wij uw gegevens als u met ons belt. Nuvema neemt deze telefoongesprekken soms ook op voor trainingsdoeleinden en fraudebestrijding.

Wij verwerken mogelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens van u:

 • NAW en telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • bankrekening gegevens
 • gezondheidsgegevens
 • gegevens over religie en geloofsovertuiging
 • BSN
 • websurfgedrag op onze website.

Soms hebben wij bijzondere persoonsgegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid, uw nationaliteit of strafrechtelijke gegevens. Bijzondere persoonsgegevens gebruiken wij alleen om een risicobeoordeling te doen. Die risicobeoordeling is noodzakelijk voor de aanvraag van onze verzekeringsproducten, zoals een uitvaartverzekering.

Het komt ook voor dat wij medische gegevens over u van een arts nodig hebben. Wij vragen dan altijd eerst om uw toestemming. Wij vertellen u dan eerst welke medische gegevens wij nodig hebben en waarom. De medische gegevens verstuurt u rechtstreeks naar onze medisch adviseur. Wij gebruiken deze gegevens om het risico voor ons van het afsluiten van een verzekeringsproduct met u te beoordelen. De medisch adviseur is verantwoordelijk voor het verwerken van uw medische gegevens. Onze medisch adviseurs hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en andere regels die op ons van toepassing zijn.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende:

 • Het aangaan en het uitvoeren van deze uitvaartverzekering.
 • Het beheren van onze relatie met u.
 • Het voorkomen en bestrijden van fraude; om fraude te voorkomen nemen wij daarom deel aan waarschuwingssystemen en wisselen we fraude- en criminaliteitsgegevens uit met andere financiële instellingen, het Verbond van Verzekeraars, de politie en/of andere opsporingsdiensten.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten gericht op de vergroting van ons relatiebestand en dat van leden van de groep van verzekeraars waar wij toe behoren.
 • Om te voldoen aan de wet en een rechterlijk bevel.
 • Om statistisch onderzoek te doen.

Uw privacy rechten

U heeft bepaalde rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. U heeft bijvoorbeeld het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Als u een verzoek tot inzage doet, verstrekken wij u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt ons ook vragen om uw  gegevens te corrigeren, aan te vullen of te (laten) verwijderen. Ten aanzien van marketinguitingen heeft u het recht om u hiertegen te verzetten.

Meer vragen over uw persoonsgegevens?

Voor meer informatie over uw persoonsgegevens en uw rechten kunt u ook kijken op onze website onder www.nuvema.nl/privacy. Ook kunt u met ons contact opnemen op hieronder beschreven adres. Voeg bij uw brief of e-mail een (digitale) kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs als het gaat over uw persoonsgegevens. Om uw privacy te beschermen, geven wij telefonisch geen informatie.

Nuvema
T.a.v de compliance officer
Antwoordnummer 329
3740 VB Baarn
E-Mail: info@nuvema.nl

U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw vraag. Wij sturen u binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw vraag een antwoord. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ van toepassing. U kunt de volledige tekst van deze code raadplegen via www.verzekeraars.nl. In hardcopy is deze ook op te vragen bij Het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Bent u toch niet tevreden met onze reactie?

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Neem dan eerst contact met ons op. Onze contactgegevens zijn:  

Nuvema
T.a.v. de klachtencoördinator
Antwoordnummer 329
3740 VB  Baarn
Website: www.nuvema.nl/klachten
Telefoon: 035 - 548 08 08
E-Mail: afdeling.klachten@nuvema.nl

U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Wij sturen u binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw klacht een antwoord. Bent u niet tevreden met onze reactie op de klacht? U kunt dan binnen 3 maanden nadat wij er niet zijn uitgekomen, een brief met de klacht naar Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top