A

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier bepaalt doorgaans de omvang van de mededelingsplicht. De verzekeringnemer hoeft uitsluitend de vragen te beantwoorden, hij hoeft geen spontane mededelingen te verstrekken.

Acceptatie

De verzekeraar zal voor acceptatie van de verzekering geïnformeerd willen worden over de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde. Bij een aanzienlijk hogere kans op overlijden zal de verzekeraar de verzekering niet zonder meer accepteren.

Actiecode

Bekijk alle actuele acties en kortingscodes van Nuvema.

Afkoop

Afkopen is het definitief stopzetten van de verzekering door de klant. De tot dan toe opgebouwde waarde van de verzekering wordt daarna door de verzekeraar uitgekeerd aan de klant.

Verzekering stopt en klant ontvang geld
De verzekering stopt eerder en ook de uitkering vindt eerder plaats en dus niet pas bij het overlijden van de klant. Hierdoor hoeft de klant niet meer maandelijks premie te betalen en de klant kan het geld van de afgekochte uitvaartverzekering vrij besteden of bijvoorbeeld op een spaarrekening zetten.

Nadelen afkopen uitvaartverzekering
Het nadeel van een afkoop van een uitvaartverzekering is dat de waarde meestal niet erg hoog is. Omdat de verzekering eerder wordt gestopt gaat de verzekeraar de actuele waarde van de verzekering berekenen. De kosten die de verzekeraar heeft gemaakt worden van dit bedrag afgehaald en wat overblijft is de afkoop waarde. De afkoopwaarde is bijna altijd een stuk lager dan het verzekerde bedrag.

Uitvaartverzekering van Nuvema afkopen
Het is niet mogelijk om een uitvaartverzekering van Nuvema af te kopen. Omdat Nuvema een natura-uitvaartverzekeraar is kunnen én mogen we geen uitkeringen in geld doen. De financiële toezichthouders en onze vergunningen laten dit niet toe en daardoor is het afkopen van een uitvaartverzekering bij Nuvema niet mogelijk.

Afleggen

Afleggen ook wel overledenenverzorging, laatste verzorging of laatste zorg, is een onderdeel van postmortale zorg (overledenenzorg).

Akte van overlijden

Als iemand overleden is, dient dit overlijden te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Een uittreksel van de akte van overlijden is nodig om allerlei formele zaken te kunnen regelen.

Algemeen graf

Een algemeen graf is in Nederland een graf waarin meerdere mensen begraven liggen die niets met elkaar van doen hebben.

Asbestemming

Na de crematie is het wettelijk verplicht de as 30 dagen in het crematorium te bewaren. De as wordt dan bewaard in wat men noemt "de algemene nis". De algemene nis is niet toegankelijk voor vreemden en nabestaanden. Men heeft dan langer de tijd om over een bestemming na te denken.

Assurantiebelasting

Assurantiebelasting is de Nederlandse benaming van een belasting die wordt geheven op verzekeringen. Het tarief is doorgaans vastgesteld op een bepaald percentage van de premie.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top