B

Balsemen

Balseming is het vertragen of verhinderen van het vergaan van stoffelijke overschotten door het gebruik van conserveringsmiddelen. Dit kan worden toegepast om het lichaam langer toonbaar te houden ten behoeve van een uitvaartceremonie.

Begraafplaats

Een begraafplaats is een besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven. Ook worden op begraafplaatsen urnen met as van gecremeerde lichamen begraven.

Begrafenis

Een begrafenis is een plechtigheid waarbij iemand die overleden is begraven wordt.

Begrafenisondernemer

Een begrafenisondernemer voorziet in het realiseren van een begrafenis en sinds 1955 ook in crematies.

Begrafenisverzekering

Veelal worden de termen begrafenisverzekering en uitvaartverzekering door elkaar heen gebruikt. In principe is het enige verschil dat een begrafenisverzekering alleen van toepassing is voor een begrafenis en niet voor een crematie. Lees meer over de begrafenisverzekering van Nuvema.

Begunstigde

Ook wel uitkeringsgerechtigde genoemd. De begunstigde is degene die, in geval van verwezenlijking van het verzekerde risico, recht heeft op uitkering.

Bidprentje

Een bidprentje (gedachtenisprentje) is een klein prentje dat binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en in het bijzonder bij een overlijden wordt uitgegeven.

Bijzetting

De term bijzetting wordt meestal gebruikt als er sprake is van een "begraving"­ in een kelder (van een overledene) of in een nis (van een urn) en er dus in de letterlijke zin van het woord niet begraven wordt.

Burgerservicenummer

Het BSN is een uniek persoonsnummer dat als nummer gelijk is aan het sofinummer.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top