E

Eenmalige poliskosten

Het bedrag dat u eenmalig betaalt aan de verzekeraar voor het afsluiten van een polis. Voor een uitvaartverzekering van Nuvema zijn geen poliskosten verschuldigd.

Eigen graf

Ook wel familiegraf genoemd waarin plaats is voor drie personen. Eigen graven worden verhuurd voor een periode van minimaal twintig jaar.

Erfrecht

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt. Dit is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat.

Euthanasie

Euthanasie is een algemene benaming voor een handeling die sterven zonder veel lijden van een persoon bevordert.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top