G

Gedenkteken

Een gedenkteken wordt vaak bij een graf geplaatst ter herinnering aan de overleden persoon.

Geld uitvaartverzekering

Een geld uitvaartverzekering is een verzekering die een geldbedrag uitkeert bij het overlijden van de verzekerde.

Gezondheidsverklaring

In de gezondheidsverklaring zal de verzekeraar vragen stellen over de gezondheidstoestand van de aanvrager. Zo nodig zal de verzekeraar medische informatie op willen vragen (bijvoorbeeld bij de huisarts).

Gids na overlijden

De Gids na overlijden is een handleiding voor nabestaanden voor zakelijke beslissingen en voor de verwerking van het verlies.

Grafrechten

Grafrechten geven recht op een graf voor een bepaalde periode.

Grafsteen

Een grafsteen is een steen die de plaats markeert waar een graf ligt en die daar met opzet voor dit doel is geplaatst. Meestal heeft een grafsteen een opschrift waarin een aantal elementen kunnen voorkomen.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top