I

Incasso

Bij incasso, ook wel een machtiging genoemd, geeft men toestemming aan een bedrijf, vereniging of stichting om eenmalig of periodiek een bepaald geldbedrag van zijn rekening af te schrijven.

Indexering

Indexering is het aanpassen van de prijzen aan de inflatie. Door indexering wordt het verzekerde kapitaal op peil gehouden. De indexering wordt periodiek (bijvoorbeeld ieder jaar) vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging van de uitvaartkosten.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top