L

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding

Deze stichting verwijst jaarlijks meer dan duizend nabestaanden door naar rouwzorgverleners. De LSR beschikt over een verwijsbestand van honderden initiatieven op het gebied van rouwzorg.

Lijkbezorging

De Wet op de lijkbezorging is een Nederlandse wet uit 1991 die regelt wat er met een menselijk lichaam moet gebeuren na dood te zijn geboren of na te zijn overleden.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top