P

Pakketverhoging

Jaarlijks worden alle prijzen van de verschillende uitvaartverzorgers vergeleken. Als de prijzen gestegen zijn krijgen de klanten een voorstel voor een pakketverhoging. Op deze manier blijft de klant altijd op maat verzekerd.

Polis

Een polis is een door de verzekeraar afgeschreven schriftelijk stuk waarin de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. In Nederland is wettelijk bepaald dat de verzekeraar de polis zo spoedig mogelijk af moet geven.

Polisbedenktijd

Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat de verzekerde na ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden, de verzekering ongedaan kan maken. Voor de meeste verzekeraars geldt dat de bedenktijd een termijn van veertien kalenderdagen bestrijkt. Zegt u na deze periode op dan is minimaal premie verschuldigd voor een bepaalde tijd.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden (ook wel verzekeringsvoorwaarden of algemene voorwaarden genoemd) neemt de verzekeraar de van belang zijnde algemene bepalingen op. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de polis die de verzekeraar afgeeft. Bekijk hier de polisvoorwaarden van Nuvema.

Premie

De premie is de tegenprestatie van een verzekeringsovereenkomst. De premie wordt doorgaans periodiek voldaan, bijvoorbeeld jaarlijks of maandelijks. Ook kunnen alle premies in één keer worden voldaan. Er is dan sprake van een eenmalige koopsom.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top