R

Rechthebbende

Degene op wiens naam een huur- of eigen graf is uitgegeven. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven mag worden.

Repatriering

Repatriëren is letterlijk: naar het vaderland terugkeren. Dikwijls wordt hiermee bedoeld het terugkeren uit overzeese gebiedsdelen. Als het een overleden persoon betreft, is het bedoeld om de uitvaart in het eigen land te doen plaatsvinden.

Rouwstoet

Een rouwstoet of uitvaartstoet is een stoet gevormd door rouwende mensen, die de overledene naar zijn laatste rustplaats vergezellen.

Wereldrecordpoging "Langste stoet van rouwauto's"
Op 30 augustus 2012 zal een officiele wereldrecordpoging worden gehouden tijdens de Nuvema Rouwauto Rit.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top