S

Samenvoegen

In het geval dat een eigen graf "vol" is, maar het toch gewenst is dat er nog iemand bij wordt begraven, kunnen de resten van de overledenen die al in dat graf liggen, in één kist worden gelegd, zodat er ruimte vrijkomt.

Sofinummer

Het sofinummer (afkorting van sociaal-fiscaal nummer) is een door de Nederlandse rijksbelastingdienst aan een natuurlijk persoon toegekend identificerend nummer. Het nummer dient tevens als registratienummer voor de verzekerde of uitkeringsgerechtigde.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top