T

Teraardebestelling

Een ander woord  voor begrafenis of uitvaart is teraardebestelling.

Testament

Het testament is een akte waarin iemand regelt wat er met de nalatenschap moet gebeuren.

Tweelevenpolis

Een verzekering afgesloten op het leven van twee partners. Deze vorm is uitermate geschikt voor het verzekeren van de eerste uitvaart waarbij vaak hoge eenmalige kosten zijn (zoals de huur van het graf en de grafsteen).

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top