V

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht ten aanzien van een overledene is een authentieke akte. Deze akte wordt opgesteld door een notaris. In de akte staat vermeld wie de erfgenamen zijn en ook voor welk deel van de erfenis zij in aanmerking komen.

Verklaring van overlijden

De dood van iemand moet altijd officieel worden vastgesteld door een bevoegd arts. Deze geeft een Verklaring van overlijden af. Deze verklaring is nodig om de overledene te kunnen begraven of cremeren.

Verzekerde

De verzekerde is diegene wiens belang is verzekerd.

Verzekeringsnemer

De verzekeringnemer is de wederpartij van de verzekeraar bij het afsluiten van een verzekering.

Voorlopige dekking

Voorlopige dekking kan worden afgegeven voor de tijd tussen het moment van afsluiten van de verzekering en de definitieve ingangsdatum. Daar zijn overigens een aantal voorwaarden aan verbonden.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top