W

Waardevast

Een uitkering of vordering is waardevast als de ontvanger c.q. bezitter daarvan na een bepaalde periode dezelfde hoeveelheid goederen of diensten kan blijven kopen als voorheen.

Wensenformulier

Een formulier dat speciaal bedoeld is om de wensen met betrekking tot de invulling van de eigen uitvaart aan te geven. Hiermee kan een hoop zorgen voor nabestaanden uit handen worden genomen.

Werelddekking

De polis blijft van kracht indien de verzekerde tijdelijk Nederland heeft verlaten of zich definitief in een ander land van de Europese Unie vestigt. Indien verzekerde een vaste woon- of verblijfplaats buiten de EU kiest , dient dit feit te worden gemeld.

Wilsbeschikking

Zie wensenformulier.

Winstdeling

Winstdeling is het mee laten delen in de winst van een onderneming door de werknemers en/of klanten.

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top