Veel gestelde vragen

Bij een overlijden en een uitvaart moet veel geregeld worden. De meeste mensen hebben hier geen ervaring mee en daarom geeft Nuvema antwoord op de meeste gestelde vragen. Kies hier de gewenste categorie.

Wat is een begrafenis?
Een begrafenis is een vorm van lijkbezorging waarbij de overledene begraven wordt. Een begrafenis wordt ook wel teraardebestelling of graflegging genoemd. Hierbij moet de kist minstens een halve meter onder de grond liggen. De begrafenis vindt plaats op een gemeentelijke begraafplaats, maar een overledene kan onder bepaalde voorwaarden ook op eigen terrein begraven worden. Op deze privébegraafplaats kunnen één of meerdere personen begraven worden. Hiervoor moet de gemeente wel toestemming geven aan een kerk, stichting of particulier. Voor elk graf geldt een grafrust van minstens tien jaar. Als nabestaanden na die tijd de grafrechten niet verlengen, kan het graf geruimd worden.
Hoe verloopt een begrafenis?
Er bestaan veel verschillende rituelen voor een begrafenis. Vaak vindt er voorafgaand aan de begrafenis een kerkdienst of rouwdienst plaats. Er wordt dan door familieleden en vrienden afscheid genomen van de overledene. Na het afscheid wordt de kist door een rouwstoet naar de begraafplaats gebracht. Meestal volgt daar nog een korte toespraak voordat de kist daadwerkelijk in het graf neer wordt gelaten. Mensen nemen daarna voor de laatste keer afscheid van de overledene waarna ze op een andere locatie de nabestaanden condoleren. Ook wordt daar gezamenlijk nog wat gegeten en gedronken.
Wat kost een begrafenis?
Bij een begrafenis moet u uit gaan van een bedrag tussen de 4000 en 8000 euro. De kosten van een begrafenis zijn afhankelijk van de regio en uitvaartwensen van de overledene. Het graftarief verschilt per gemeente van bijvoorbeeld 700 euro tot 6000 euro. Dit is afhankelijk van de locatie en het gewenste aantal jaren grafrecht. Zo kost 10 jaar grafrecht minder dan 30 jaar. Daarnaast zijn er veel verschillende mogelijkheden voor de kist, gedenksteen, rouwauto, rouwdienst en andere bijkomende zaken. Bij Nuvema kunt zich op maat verzekeren voor uw wensen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kosten die in uw regio gelden zodat u volledig verzekerd bent. De kosten voor uw begrafenis kunt u zelf berekenen.
Hoe regel je een begrafenis?
Wanneer iemand begraven of gecremeerd moet worden staat in de wet. Dit mag niet eerder dan anderhalve dag na het overlijden. Maar dit mag ook niet later dan zes werkdagen zijn. Dat betekent dat er na een overlijden op korte termijn veel geregeld moet worden. De begrafenis vindt altijd plaats in opdracht van iemand. Dat is vaak de nabestaande, maar het kan ook de overledene zelf zijn. Die moet dat in een testament of wensenformulier hebben vastgelegd. Zodra iemand overlijdt moeten er een aantal zaken geregeld worden, zodat de uitvaartverzorger de begrafenis verder uit handen kan nemen.
Kan ik ook in een andere gemeente begraven worden?
Wanneer u het wensenformulier invult, kunt u aangeven in welke gemeente en door welke uitvaartonderneming of uitvaartvereniging u begraven wenst te worden.
Wat is een algemeen graf?
Een algemeen graf is een graf waarin meerdere personen komen te liggen die geen band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt wie bij wie komt te liggen. Verlenging is in de meeste gevallen niet mogelijk, want een algemeen graf wordt na tien jaar geruimd. Omdat er meer mensen in hetzelfde graf liggen, zijn de mogelijkheden om een eigen grafsteen te plaatsen vaak zeer beperkt; er gelden strenge regels voor.
Wat is een eigen graf?
Een eigen graf mag u delen met meerdere familieleden of andere dierbaren. U huurt of koopt het graf voor een periode van minimaal twintig jaar. Op verzoek van de nabestaanden kan deze termijn - in de meeste gevallen - tegen betaling worden verlengd. Op een eigen graf kunt u een grafmonument naar keuze plaatsen. De kosten van een eigen graf lopen uiteen van enkele honderden tot vele duizenden euro’s.
Wat is een crematie?
Een crematie is een vorm van lijkbezorging waarbij de overledene gecremeerd wordt. Een crematie wordt ook wel verassing of lijkverbranding genoemd. De crematie vindt plaats in een crematorium, waar de overledene in een doodskist of crematiekist wordt verbrand. Het lichaam mag ook gecremeerd worden wanneer het lichaam op een ligplank (draagplank) ligt en in een lijkwade is gewikkeld. Dit is een speciaal doek dat om het lichaam komt. De verbranding vindt plaats in een oven bij 1100 graden Celcius en de verassingstijd is ongeveer anderhalf uur. Het as kan vervolgens worden bewaard in een urn of uitgestrooid worden door de nabestaanden.
Hoe verloopt een crematie?
Voorafgaand aan de crematie vindt vaak een kerkdienst of rouwdienst plaats. Er wordt dan door familieleden en vrienden afscheid genomen van de overledene. Dit gebeurt vaak in het crematorium waar de crematie wordt uitgevoerd door het crematoriumpersoneel. In sommige gevallen kunnen de nabestaanden en belangstellende aanwezig zijn bij het plaatsen van de kist in de oven. Daarna begeven zij zich vaak naar een naastgelegen ruimte om de nabestaanden te condoleren en wat te eten en te drinken. Na de crematie is het wettelijk verplicht de as 30 dagen in het crematorium te laten bewaren. Vervolgens kiezen nabestaanden ervoor om de as uit te strooien of bij te zetten in een columbarium of thuis. Een columbarium is een speciale muur waarin urnen worden geplaatst. Vaak staat deze muur dichtbij het crematorium. Ook bijzetten in een urnengraf of tuin is mogelijk.
Wat kost een crematie?
Bij een crematie moet u uitgaan van een bedrag tussen de 3000 en 6000 euro. De kosten van een crematie verschillen per crematorium en hangen ook af van andere wensen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen er komen, hoe lang de dienst duurt , de kist en de bloemen. Bij Nuvema kunt de kosten berekenen en zich op maat verzekeren voor een crematie.
Hoe regel je een crematie?
Wanneer iemand begraven of gecremeerd moet worden staat in de wet. Dit mag niet eerder dan anderhalve dag na het overlijden. Maar dit mag ook niet later dan zes werkdagen zijn. Dat betekent dat er na een overlijden op snel veel geregeld moet worden. De wensen van de overledene voor de crematie zijn misschien vastgelegd in een wensenformulier. Als de overledene een uitvaartverzekering of crematieverzekering heeft neemt u contact op met het crematorium of de uitvaartverzekeraar.
Kun je een gedenkplek krijgen na crematie?
Na een begrafenis kunnen nabestaanden een bezoek brengen aan het graf wanneer zij daar behoefte aan hebben. Ook na een crematie is dat mogelijk met bijvoorbeeld een bezoek aan het columbarium. Een columbarium is een speciale muur waarin urnen worden geplaatst. Hierin kan een urn met de as worden bewaard, eventueel met vermelding van persoonsgegevens. De urn kan ook begraven worden in een grafmonument of bijgezet worden in een familiegraf. Ook is het mogelijk om een urn in een urnengraf te begraven.
Wat is er allemaal mogelijk om met de as te doen?
U kunt de as bewaren of verstrooien. Als u kiest voor bewaren, dan kunnen de asresten in een sierurn in het columbarium van het crematorium worden bijgezet. Een andere mogelijkheid is om de urn in een klein graf te plaatsen op een begraafplaats. U mag de urn echter ook mee naar huis nemen en daar bewaren. Als u kiest voor het verstrooien van de as, dan kunt u dit (laten) doen op een speciaal daarvoor bestemd veld bij het crematorium. Er zijn ook speciale boottochten en vluchten voor het verstrooien van de as. Een andere mogelijkheid is een gedeelte van de as te bewaren in speciaal daarvoor ontworpen sieraden.

Uitvaartkosten

Wat zijn de kosten van een uitvaart?
Een uitvaart kost tegenwoordig al snel tussen de € 4000,- en € 8000,-. Dit is helemaal afhankelijk van uw wensen. Om te bepalen wat de gemiddelde kosten van een door u gewenste uitvaart zijn, verwijzen wij u graag naar onze uitvaartkosten berekening
Is er een prijsverschil tussen begraven en cremeren?
Over het algemeen is cremeren niet duurder dan begraven. Het prijsverschil tussen begraven en cremeren zit vooral in de grafkosten. Deze verschillen sterk per gemeente. De kosten van een crematie bestaan uit het basistarief en de gewenste aanvullende dienstverlening. Zowel voor een crematie als een begrafenis zijn de kosten erg afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Om te bepalen wat de gemiddelde kosten van een door u gewenste uitvaart zijn, kijkt u bij online verzekeren. Of u kunt  een gesprek aanvragen met een adviseur van Nuvema.

Kosten uitvaartverzekering

Hoe kan ik een offerte voor een uitvaartverzekering aanvragen?
Bij Nuvema kan u helaas geen offerte aanvragen. Wel kunt u geheel vrijblijvend een premieberekening doen. Met het berekenen van de premie kun u gemakkelijk uw eigen uitvaartverzekering samenstellen én ziet u gelijk wat uw wensen kosten. Eigenlijk is een premieberekening dus bijna hetzeldfe als een offerte.Wilt u liever in een persoonlijk gesprek uw uitvaartwensen bespreken en uw verzekering samenstellen? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs.
Waarom wordt mijn uitvaartverzekering (automatisch) verhoogd?
De uitvaartverzekering wordt volgens afspraak verhoogd. Dit heeft te maken met de gekozen diensten voor de uitvaart. Van de uitvaartverzorger hebben wij doorgekregen dat de prijzen in de regio zijn gestegen. Daarom wordt het verzekerde bedrag aangepast zodat u op maat verzekerd blijft. Omdat de hoogte van de uitvaartverzekering toeneemt wordt uw premie ook hoger.
Wat moet ik doen als ik mijn uitvaartverzekering niet wil verhogen?
Als u niet wilt dat uw uitvaartvaartverzekering verhoogd wordt kunt u dat doorgeven. De diensten komen dan te vervallen, maar u blijft verzekerd voor het oorspronkelijke bedrag op de uitvaartverzekering. Dit betekent wel dat u in de toekomst mogelijk te weinig geld uitgekeerd krijgt voor uw uitvaart.
Waarom is de premie die ik nu betaal hoger dan die op de website?
Er zijn verschillende verzekeringsvormen mogelijk bij Nuvema. Zo kan een verzekering worden afgesloten met een premiebetaling voor 30 jaar of een premiebetaling tot het bereiken van de 85 jarige leeftijd. Hoe langer men premie betaalt hoe lager de premie. Ook kunnen verschillende diensten op de uitvaartverzekering invloed hebben op de premie.
Waarom betaal ik distributiekosten voor mijn uitvaartverzekering?
Distributiekosten zijn eenmalige kosten die worden gemaakt om de verzekering op te maken. Deze kosten bestaan onder andere uit het salaris van onze vertegenwoordigers, reclamekosten en kosten voor het maken van afspraken. Distributiekosten staan los van uw premie en staan apart op de uitvaartverzekering vermeld.
Waarom heeft mijn uitvaartverzekering geen premievrije waarde?
De premievrije waarde van een uitvaartverzekering is hoogte van het verzekerde kapitaal, wanneer u bepaalt geen premie meer te willen betalen. Bij het berekenen van een premievrije waarde wordt gekeken naar onder andere de looptijd van de verzekering, de leeftijd van de verzekerde, het verzekerde risico en de hoogte van het verzekerd bedrag. Het is dus niet zo dat de premies worden 'gespaard' en dat dit de premievrije waarde is.

Betaling uitvaartverzekering

Kan ik de premie van mijn uitvaartverzekering in één keer betalen?
Wanneer u kiest voor volstorten betaalt u alle premies voor uw uitvaartverzekering in één keer. Uw uitvaartverzekering is vanaf dat moment premievrij. Dat betekent dat u niets meer hoeft te betalen voor uw uitvaartverzekering.
Kan ik mijn premie ook met periode overschrijving betalen?
Nee, betaling is alleen mogelijk met automatische incasso of een acceptgirokaart.
Waarom wordt de premie voor mijn uitvaartverzekering niet afgeschreven?
Als u ons een machtiging heeft verstrekt om de premie van uw rekening af te schrijven zou dat automatisch moeten gebeuren. Wanneer dit niet gebeurt loopt u een betalingsachterstand op. Wij zullen in dat geval een brief sturen en proberen de achterstand op een later moment opnieuw af te schrijven. Mocht u de reden niet weten, neem dan contact op met uw bank om het probleem op te lossen. Zo voorkomt u dat u uitvaartverzekering stopt.
Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?
U kunt online een wijzigingsformulier downloaden om uw rekeningnummer te wijzigen. Het is belangrijk dat u dit formulier afdrukt en dat deze ondertekend wordt door de rekeninghouder.
Kan ik mijn premiebetaling pauzeren?
Pauzeren van de premiebetaling is niet mogelijk. U loopt dan een betalingsachterstand op en dat kan leiden tot het stopzetten van de uitvaartverzekering.
Kan een bewindvoerder bij de gegevens van mijn uitvaartverzekering?
Indien iemand uw zaken (tijdelijk) overneemt hebben wij hier bewijs van nodig. Anders mogen wij diegene geen gegevens verstrekken in verband met de wet op de privacy.
Kan ik mijn uitvaartverzekering afkopen?
Als u een uitvaartverzekering afkoopt, ontvang je een bepaalde waarde uitgekeerd op je bankrekening. In uw voorwaarden staat aangegeven of het mogelijk is om uw verzekering af te kopen. Wanneer dat dit niet staat vermeld in uw voorwaarden is het niet mogelijk om de polis af te kopen.
Kan de verzekering ook uitgekeerd worden aan de nabestaanden?
Nuvema is een natura uitvaartverzekeraar. Daarom is het wettelijk niet toegestaan uit te keren aan nabestaanden.
Wat moet ik allemaal regelen vóór de uitvaart?
 1. Waarschuw de (huis)arts in verband met verklaring van overlijden.
 2. Bij overlijden tijdens een reis: alarmcentrale van de reisverzekering bellen.
 3. Bij overlijden door ongeval: bel Nuvema (0800-0222323).
 4. Heeft de overledene een donorcodicil?
 5. Nagaan of er een uitvaartverzekering is.
 6. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is.
 7. Vraag om een akte van overlijden (meestal via uitvaartondernemer).
Wat moet ik regelen als ik de uitvaart daadwerkelijk moet regelen?
 1. Nagaan of er een wensenformulier is.
 2. Bel de uitvaartondernemer.
 3. Bedenk wie u wilt uitnodigen voor de uitvaart. Is er een adressenlijst?
 4. Versturen van de rouwbrieven zodat alle genodigden op tijd op de hoogte zijn van de datum en tijdstip van de plechtigheid. PostNL besteedt extra aandacht aan rouwbrieven. Om ze snel op het juiste adres te kunnen bezorgen moeten de rouwbrieven echter wel herkenbaar zijn. Daarom is het aan te raden gebruik te maken van de speciale verzendset voor rouwbrieven. U kunt de rouwbrieven frankeren met de speciale rouwpostzegel.
Wat moet ik allemaal regelen na de uitvaart?
 1. Laat een verklaring van erfrecht/executele opstellen met eventueel boedelvolmacht.
 2. Stel de bank op de hoogte.
 3. Regel via de notaris een verklaring van erfrecht voor nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen.
 4. Hef rekeningen op of laat ze overschrijven op een andere naam; zorg dat openstaande posten worden voldaan.
 5. Breng de werkgever of uitkeringsinstantie op de hoogte en vraag een overlijdensuitkering aan.
 6. Vraag (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie aan.
 7. Vraag nabestaanden- en eventueel wezenpensioen aan.
 8. Informeer alle instanties waar de overledene staat geregistreerd.
Wat moet ik allemaal binnen enkele maanden regelen?
 1. Regel voogdij; vraag kinderbijslag, kinderopvang en / of gezinshulp aan.
 2. Zeg automatische afschrijvingen op, inventariseer creditcards en zeg ze eventueel op.
 3. Inventariseer banksaldi per overlijdensdatum.
 4. Inventariseer lopende schulden (belasting, hypotheek, uitvaartkosten etc).
 5. Inventariseer (in)boedel - zo nodig taxatie.
 6. Incasseer de verzekeringsuitkeringen (en los zo nodig de hypotheekschuld af).
 7. Heeft de overledene een bankkluis? Bepaal dan wat u met de inhoud doet.
 8. Regel zaken met betrekking tot effectendepots, onroerend goed en effecten
 9. Verdeel de boedel (na aangifte voor de successiebelasting)
Wat is een uitvaartverzekering?
Een uitvaartverzekering voorziet in de kosten van uw uitvaart. U betaalt een premie zodat er een bedrag beschikbaar is voor uw uitvaart wanneer u komt te overlijden. De hoogte van dit bedrag wordt bij het afsluiten van de uitvaartverzekering bepaald en hangt af van uw persoonlijke wensen. Hierdoor blijven nabestaanden niet met de kosten van uw uitvaart achter. Er bestaan verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Bekijk welke uitvaartverzekeringen Nuvema aanbiedt.
Wat kost een uitvaartverzekering?
De kosten van een uitvaartverzekering zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Op basis daarvan wordt berekend wat de uitvaart gaat kosten. Naast deze kosten kijkt een uitvaartverzekeraar naar uw leeftijd en hoeveel jaar u premie wilt betalen. Dit leidt uiteindelijk tot een maandelijkse premie. Er zijn ook mogelijkheden om uw premie in één keer te betalen of per kwartaal, halfjaar of jaar. Door premie te betalen komt het verzekerde bedrag voor uw utivaart vrij wanneer u komt te overlijden. Bereken uw premie bij Nuvema.
Hoe sluit ik een uitvaartverzekering af?
U kunt een uitvaartverzekering afsluiten via de website van Nuvema of na een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Hierbij geeft u uw wensen aan voor uw uitvaart. Op basis daarvan wordt een premie berekend en kunt u de verzekering afsluiten. Bereken nu online uw premie of neem contact op met Nuvema.
Hoe werkt een uitvaartverzekering?
Voor een uitvaartverzekering betaalt u een premie, zodat wanneer u komt te overlijden er een bepaald bedrag beschikbaar is voor uw uitvaart. De hoogte van die premie wordt door de verzekeraar onder andere bepaald op basis van factoren zoals uw leeftijd en wensen voor de uitvaart. Ook is de periode waarin u maandelijks premie gaat betalen van invloed op de hoogte van de premie. Er zijn ook mogelijkheden om uw premie in één keer te betalen of per kwartaal, halfjaar of jaar.
Wanneer wordt een uitvaartverzekering uitgekeerd?
Het verzekerde bedrag komt vrij als de verzekerde is overleden. Overlijdt de verzekerde binnen twee jaar na het afsluiten van de uitvaartverzekering, dan wordt er eerst gekeken of er medische informatie is verzwegen bij het afsluiten. Zo niet, dan zal de uitvaartverzorger eerst de kosten voor de uitvaart met de nabestaanden bespreken. Na de uitvaart stuurt de uitvaartverzorger een rekening naar de uitvaartverzekeraar zodat het verzekerde bedrag wordt betaald. Omdat Nuvema een naturaverzekeraar is, is het wettelijk niet toegestaan om geld uit te keren aan de nabestaanden.
Kan ik een uitvaartverzekering alleen gebruiken voor een uitvaart?
Nuvema is een natura uitvaartverzekeraar. Dat betekent dat wij uitsluitend kosten van de uitvaart betalen. Het is wettelijk niet toegestaan om geld uit te keren aan nabestaanden of kosten voor andere diensten dan de uitvaart te betalen.
Is een uitvaartverzekering nog nodig als ik een risicoverzekering heb?
Een risicoverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. De extra risicoverzekering die u heeft afgesloten, geldt in veel gevallen voor de hypotheek en zorgt in die gevallen voor aflossing van de hypotheek indien u mocht overlijden. Wilt u zich echter geen zorgen maken over het regelen en uitvoeren van de uitvaart volgens uw wensen en wilt u voor uw uitvaartkosten verzekerd zijn, dan kunt u beter een aparte uitvaartverzekering afsluiten. Een uitvaartverzekering van Nuvema geeft u de garantie dat met één telefoontje de uitvaart geregeld en verzorgd wordt.
Op welke leeftijd kan ik een uitvaartverzekering afsluiten?
Een uitvaartverzekering kan bij Nuvema op alle leeftijden worden afgesloten. Afhankelijk van de leeftijd zijn er wel verschillende mogelijkheden. Tot op 74-jarige leeftijd kunt u een uitvaartverzekering zonder extra voorwaarden afsluiten. Na die leeftijd krijgt u mogelijk te maken met extra voorwaarden of behoort alleen een uitvaartdeposito tot de mogelijkheden.
Kan ik voor iemand anders een uitvaartverzekering afsluiten?
Het is mogelijk om behalve voor uzelf ook een uitvaartverzekering af te sluiten voor bijvoorbeeld uw partner en uw kinderen. U bent dan de verzekeringnemer en zij de verzekerden. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Daarna gaan zij ook premie betalen voor hun uitvaartverzekering.
Kan ik mijn kinderen ook meeverzekeren?
Ja, uw kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd.
Zijn kinderen automatisch meeverzekerd?
Kinderen zijn niet automatisch gratis meeverzekerd dus u moet zelf uw kind aanmelden. Wanneer het kind jonger is dan drie maanden kan dit gelijk. Is het ouder dan drie maanden, dan moet u eerst een gezondheidsverklaring opsturen.
Kan mijn uitvaartverzekering overgeschreven worden op naam van iemand anders?
De natura uitvaartverzekering van Nuvema is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Is een uitvaartverzekering overbodig als ik ergens anders verzekerd ben?
Als uw verzekering bij Nuvema rekening houdt met een andere uitvaartverzekering is dit zeker niet overbodig. Wij kijken dan namelijk voor welk bedrag u ergens anders verzekerd bent en welk bedrag u in totaal nodig heeft. Nuvema verzekert dan het bedrag dat u tekort komt. Met het totaal verzekerde bedrag bent u dan op maat verzekerd.
Moet ik het doorgeven als ik ergens anders een uitvaartverzekering heb?
Ja, het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van andere uitvaartverzekeringen. Wij vullen het verzekerde bedrag dat u heeft opgebouwd namelijk aan met onze verzekering. Zo bent u op maat verzekerd. Als wij op de hoogte zijn staat dit vermeld op uw uitvaartverzekering.
Kan Nuvema mijn uitvaartverzekering van een andere maatschappij overnemen?
Het is niet mogelijk om een uitvaartverzekering van een andere maatschappij over te laten nemen door Nuvema. Daarom is het verstandig om die verzekering door te laten lopen zodat u uiteindelijk een bepaald bedrag uitgekeerd krijgt. U kunt zich bij Nuvema dan bijverzekeren voor het bedrag dat u mogelijk tekort komt in de toekomst.
Kan Nuvema mijn uitvaartverzekering van een andere maatschappij opzeggen?
Nuvema zegt geen verzekeringen op bij andere verzekeringsmaatschappijen. In verband met de Wet bescherming Persoonsgegevens mag Nuvema geen gegevens opvragen maar ook geen verzekeringen uit uw naam stopzetten. De beslissing om een verzekering stop te zetten is een beslissing die u zelf neemt en waar u zelf voor moet tekenen.
Kan ik de diensten op mijn uitvaartverzekering wijzigen?
De diensten die op uw polis vermeld staat zijn niet bindend. U bent dus niet verplicht om de uitvaart precies uit te laten voeren zoals in de uitvaartverzekering vermeld staat. Als uw wensen ingrijpend zijn veranderd, is het verstandig om de diensten te wijzigen. Zo zit er veel prijsverschil tussen cremeren en begraven. Wij kunnen uw uitvaartverzekering op de nieuwe wensen aanpassen en ervoor zorgen dat u niet teveel of te weinig verzekert.
Moet ik het doorgeven wanneer de gegevens op mijn uitvaartverzekering niet meer kloppen?
Het is altijd belangrijk om wijzigingen of verkeerde gegevens door te geven aan Nuvema. Hiermee wordt onduidelijkheid en vertraging in de toekomst voorkomen.
Kan ik mijn uitvaartverzekering houden als ik verhuis naar het buitenland?
Bij verhuizing binnen Europa blijft uw uitvaartverzekering ongewijzigd. Let er wel op dat met een buitenlandse rekening automatische incasso niet altijd mogelijk is. Als u verhuist naar een land buiten Europa, dan moet u dit doorgegeven aan Nuvema. Wij beoordelen dan of de verzekering ongewijzigd kan blijven doorlopen of niet.
Waarom heeft mijn uitvaartverzekering een laag verzekerd bedrag?
Een laag bedrag op uw uitvaartverzekering kan verschillende redenen hebben:
 1. De kosten van de uitvaart in uw regio zijn relatief laag.
  - U heeft nog een bedrag bij een andere uitvaartverzekering verzekerd.
 2. De kosten van de uitvaart in uw regio zijn relatief laag.
  - U heeft nog een bedrag bij een andere uitvaartverzekering verzekerd.
 3. U heeft gekozen voor een vast verzekerd bedrag bij Nuvema.
Mocht u een hoger bedrag willen verzekeren neem dan contact met ons op.
Wanneer wordt mijn uitvaartverzekering uitgekeerd?
Het verzekerde bedrag komt vrij als de verzekerde is overleden. Overlijdt de verzekerde binnen twee jaar na het afsluiten van de uitvaartverzekering, dan wordt er eerst gekeken of er medische informatie is verzwegen bij het afsluiten. Zo niet, dan zal de uitvaartverzorger eerst de kosten voor de uitvaart met de nabestaanden bespreken. Na de uitvaart stuurt de uitvaartverzorger een rekening naar de uitvaartverzekeraar zodat het verzekerde bedrag wordt betaald. Omdat Nuvema een naturaverzekeraar is, is het wettelijk niet toegestaan om geld uit te keren aan de nabestaanden.
Hoe kan ik mijn uitvaartverzekering opzeggen?
U kunt online aangeven dat u de polis wilt opzeggen.
Mogen mijn nabestaanden ook kiezen voor een andere uitvaartverzorger?
Uw nabestaanden zijn vrij om een andere uitvaartverzorger te kiezen. De hoogte van uw verzekerde bedrag is echter gebaseerd op de kosten van de uitvaartverzorger die op uw uitvaartverzekering staat vermeld. De consequentie kan zijn dat het verzekerde bedrag niet voldoende is om de uitvaart in zijn geheel te betalen.
Mogen mijn nabestaanden ook kiezen voor een andere uitvaartverzorger?
Uw nabestaanden zijn vrij om een andere uitvaartverzorger te kiezen. De hoogte van uw verzekerde bedrag is echter gebaseerd op de kosten van de uitvaartverzorger die op uw uitvaartverzekering staat vermeld. De consequentie kan zijn dat het verzekerde bedrag niet voldoende is om de uitvaart in zijn geheel te betalen.
Waarom verstrekt Nuvema mijn gegevens niet aan derden?
Nuvema mag alleen inhoudelijke informatie verstrekken aan de verzekerde(n) zelf. Dit is in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zo geregeld.
Kan ik post ontvangen van mijn familielid die bij Nuvema verzekerd is?
Ja dat kan als de verzekerde hiervoor toestemming geeft. Hiervoor hebben wij een machtiging nodig van de verzekerde met een handtekening.
Betaalt Nuvema de reiskosten van nabestaanden voor de uitvaart?
Kosten voor vervoer van nabestaanden worden door de Nuvema niet vergoed. Wij mogen alleen de kosten betalen die gemaakt zijn met betrekking tot het overlijden van de verzekerde. Dit komt omdat wij een natura uitvaartverzekeraar zijn.
Betaalt Nuvema de reiskosten van de verzekerde na overlijden in het buitenland?
Dit is afhankelijk van het soort verzekering wat u bij ons heeft lopen. Als wij deze kosten vergoeden dan staat dit vermeld op uw polisvoorwaarden onder artikel 9. Hierbij staan ook de voorwaarden voor de vergoeding omschreven. Vaak zijn de kosten voor vervoer vanuit het buitenland verzekerd in de reisverzekering. Deze kosten worden ook wel repatriëringskosten genoemd.
Is een ongeboren kind meeverzekerd?
Indien de verzekering 6 maanden of langer bestaat en mits in dit verband geen andere uitkeringen verschuldigd zijn, wordt de uitvaart van een levenloos geboren kind dat wordt geboren na een zwangerschap van tenminste 24 weken, door of namens 'Nuvema' tot ten hoogste 20% van het op de voorzijde van deze polis vermelde bedrag vergoed of het nadien verhoogde bedrag tot een maximum van 1200 euro. Dit geldt eveneens bij overlijden van haar kind binnen drie maanden na de geboorte.
Wat is de dekking als ik mij voor de kosten van een uitvaart verzeker?
Met een polis van Nuvema bent u verzekerd van een geheel volgens uw wensen verzorgde uitvaart. U kunt er niet alleen van op aan dat alles wordt betaald, maar ook dat alles goed wordt geregeld en dat uw nabestaanden alle zorg uit handen worden genomen.

Als u meer wilt weten over een polis dan kunt u een afspraak maken met een Nuvema-medewerker. U kunt dan direct uw persoonlijke wensen aangeven en u verzekeren voor het financiële en organisatorische gedeelte van een uitvaart.
Moet ik mij strikt houden aan de diensten die op de polis staan vermeld?
Uw wensen kunnen veranderen. Daarom zijn de omschreven diensten op de polis ook te wijzigen. Het geldt als een goede indicatie voor de nabestaanden over de wensen van de overledene. Het is dus mogelijk om diensten te vervangen door andere diensten, tot het op de polis vermelde totaalbedrag.
Wat gebeurt er met het restant van een uitvaartverzekering?
Het kan gebeuren dat er een deel van het verzekerde bedrag overblijft na de uitvaart. In dat geval is er sprake van oververzekering en heeft de uitvaart minder gekost dan het bedrag waarvoor de overledene is verzekerd. Of dit bedrag uitgekeerd kan worden aan de nabestaanden is afhankelijk van het soort uitvaartverzekering. Nuvema is bijvoorbeeld een naturaverzekeraar en keert alleen uit aan dienstverleners zoals uitvaartverzorgers. Kosten van de uitvaart die nog betaald moeten worden kunnen achteraf nog wel bekostigd worden met het restant. Ook als er door nabestaanden al kosten zijn gemaakt voor de uitvaart kunnen die in een later stadium mogelijk nog gedeclareerd worden.
Wat is een wensenformulier?
Op een wensenformulier kunt u aangeven hoe uw uitvaart eruit moet komen te zien. Zo weten nabestaanden wat uw wensen zijn en kunnen zij de uitvaart op uw manier regelen. Ook biedt een wensenformulier duidelijkheid bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Het is wel van belang dit goed te bewaren, bijvoorbeeld bij de uitvaartverzekering. Bij Nuvema kunt u al uw wensen mee laten verzekeren zodat u op maat verzekerd bent. Bereken online uw premie of neemcontact op met Nuvema.
Hoe kan ik een wensenformulier opstellen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om de wensen voor uw uitvaart vast te leggen. U kunt dit zelf doen of een wensenformulier bij een notaris laten opstellen. Ook bij Nuvema kunt een gratis wensenformulier downloaden. Het is in ieder geval van belang dat uw nabestaanden weten dat uw wensen zijn vastgelegd. Een overlijden komt vaak onverwachts en op die manier kunnen zij uw wensen respecteren. Daarnaast neemt het hen zorgen uit handen.
Hoe kan ik zonder testament iemand aanwijzen die mijn uitvaart regelt?
Dit kan door een wensenformulier in te vullen. U kunt middels het wensenformulier stapsgewijs aangeven wat uw persoonlijke wensen zijn rondom uw uitvaart. Het wensenformulier is geldig als officieel uitvaartdocument. Het wensenformulier moet wel verstuurd zijn naar degene die met de uitvoering ervan belast is.
Waarom zou ik een wensenformulier invullen als ik nog niet dood ga?
Een overlijden komt altijd onverwachts. U weet waarschijnlijk hoe uw uitvaart er mogelijk uitziet? Weten uw nabestaanden dit ook? De uitvaartverzorgers spreken uit ervaring dat maar al te vaak de nabestaanden niet eens weten of de overledene begraven of gecremeerd wenst te worden. Dit zorgt regelmatig voor vertwijfeling en onenigheid bij de nabestaanden. U kunt dergelijke situaties voorkomen door uw wensen vooraf vast te laten leggen. Zo weet u dat de uitvaart wordt geregeld zoals u dat voor ogen had.
Kan ik zelf mijn uitvaartmuziek bepalen?
In ons wensenformulier kunt u gewoon aangeven welke uitvaartmuziek u af wilt laten spelen op uw begrafenis of crematie. Door de muziek op uw uitvaart en andere wensen vast te leggen, heeft u zelf de regie in handen.

Contact

Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u uw vraag per telefoon stellen via het nummer 035 - 548 08 08 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via info@nuvema.nl

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
Top