Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering is ervoor bedoeld om de kosten van uw uitvaart te dekken wanneer u komt te overlijden. Met een uitvaartverzekering van Nuvema regelt u zelf de kosten en invulling van uw begrafenis of crematie. U kunt namelijk niet alleen bepalen wat voor uitvaartproducten u verzekert, maar ook hoe een kist er bijvoorbeeld uit moet komen te zien. Op basis van deze wensen berekenen wij wat uw uitvaart kost en welke premie u betaalt om deze kosten te dekken. U kunt alles zelf online regelen of een afspraak maken met één van onze adviseurs in uw buurt.

Waarom een uitvaartverzekering van Nuvema?

 • Verzekering op maat op basis van uw eigen uitvaartwensen.
 • Uitvaartkosten op basis van prijzen bij u in de buurt.
 • Aanpassing van uitvaartwensen altijd mogelijk en kosteloos.
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd.
 • Jaarlijkse controle van uw uitvaartverzekering en geen standaard verhoging.
 • Volledige vrijheid in keuze van uitvaartverzorger.
 • Financiële afhandeling rechtstreeks met uitvaartverzorger.

Bereken mijn premie

Kosten uitvaartverzekering 

De kosten van een uitvaartverzekering zijn afhankelijk van uw wensen, locatie, leeftijd en gezondheid. Heeft u geen wensen? Dan kunt u zich bij ons op basis van lokale prijzen verzekeren voor het bedrag dat u minimaal nodig heeft voor uw begrafenis of crematie. Als u wel bepaalde wensen heeft kunt u dat aangeven of een extra bedrag meeverzekeren. Uw leeftijd bepaalt welke premie u betaalt voor het bedrag dat u verzekert. De kosten van een uitvaartverzekering kunnen op basis van uw gezondheid mogelijk nog verhoogd worden. 

Lokale uitvaartverzekering

Bij Nuvema betaalt u voor wat een uitvaart bij u in de buurt kost. Zo kost een uitvaart in Amsterdam waarschijnlijk meer dan in Sittard. Wij werken samen met 300 uitvaartverzorgers door het hele land en berekenen zo wat uw uitvaart in uw regio kost. Welke uitvaartverzorger uw begrafenis of crematie regelt bepaalt u of uw familie zelf. Omdat de kosten voor uw uitvaart gedurende uw leven hoger worden, brengen wij u jaarlijks op de hoogte van eventuele prijsstijgingen. U krijgt dan de mogelijkheid om een hoger bedrag te verzekeren voor uw toekomstige uitvaart.

De premie van een Nuvema uitvaartverzekering is gebaseerd op uw wensen en de uitvaartkosten bij u in de buurt. Hierdoor is de uitvaartverzekering op maat gemaakt en helemaal persoonlijk. Zo heeft u de beste uitvaartverzekering en dat is een gerust gevoel voor zowel u als voor uw nabestaanden.

Bereken mijn premie

Wist u dat kinderen tot hun 18de jaar gratis zijn meeverzekerd? U moet ze alleen wel hieronder weergeven.
Extra verzekerde toevoegenU kunt online niet meer mensen verzekeren. Herhaal het proces of neem contact op met onze klantenservice.

Uitvaartkosten

Bij Nuvema kiest u zelf wat u wilt verzekeren. U heeft dus zelf invloed op wat uw uitvaart gaat kosten. Wat uw uitvaart kost hangt vooral af van de volgende zaken:

 • Soort uitvaart.
  Een begrafenis is over het algemeen duurder dan een crematie vanwege de kosten van het graf, het onderhoud en de grafkosten.
 • Invulling van de uitvaart.
  Sommige onderdelen van een uitvaart zijn verplicht maar u kunt bijvoorbeeld zelf bepalen wat voor soort kist u wilt en of u een volgauto wilt verzekeren.  
 • Locatie van de uitvaart.
  Grafkosten verschillen door het hele land van 800,- tot 7.000, euro, maar ook de kosten van catering verschillen per regio.  

Kosten van een begrafenis

Bij een begrafenis moet u uitgaan van een bedrag tussen de 4.000,- en 8.000,- euro. Wanneer u begraven wilt worden moet u vooral rekening houden met de kosten van grafrechten bij u in de buurt. Elke gemeente stelt deze kosten namelijk zelf vast waardoor er grote verschillen bestaan door heel Nederland. Ook de kosten van de uitvaartverzorger en het begraven zelf verschillen per regio. Het kopen en plaatsen van de grafsteen duurt meestal wat langer waardoor het niet standaard wordt meegerekend met de kosten van de uitvaart. U kunt zich hier wel extra voor verzekeren.
Naast begraafkosten moet u rekenen op kosten van de locatie voor een afscheidsdienst, bloemen, het aantal gasten, het soort catering en andere wensen. Ook die prijzen verschillen per regio. Hoe meer u wilt regelen, hoe uitgebreider de begrafenis wordt en hoe meer die gaat kosten. Bij Nuvema kunt u precies berekenen wat uw uitvaart kost.

Kosten van een crematie

Cremeren is goedkoper dan begraven, omdat er geen kosten voor een graf betaald hoeven te worden. Een crematie kost tussen de 3.000,- en 6.000,- euro. Wanneer u gecremeerd wilt worden moet u rekening houden met kosten voor de huur van een crematorium, de kosten van de uitvaartondernemer, de urn en het plaatsen van de urn in een urnenmuur.
Uw persoonlijke wensen hebben de meeste invloed op de kosten van een crematie. Denkt u hierbij aan het soort kist, eventuele volgauto’s naar het crematorium en catering na afloop. Bij Nuvema kunt u eenvoudig de kosten van uw crematie berekenen.

Kosten uitvaartverzekering

Wanneer u online een uitvaartverzekering afsluit gaat u premie betalen. Deze premie wordt gebaseerd op de hoogte van het verzekerde bedrag, uw leeftijd en uw gezondheid. Jonge en gezonde mensen betalen een lagere premie omdat de levensverwachting hoger is. De kosten verschillen dus per persoon, maar iedereen betaalt met een online uitvaartverzekering tot het 85e levensjaar premie. Verspreid over deze looptijd betaalt u ook 46 euro voor de werkzaamheden van Nuvema.

Aanvragen uitvaartverzekering

Bij Nuvema vraagt u met 5 eenvoudige stappen online een uitvaartverzekering aan.

Stap 1 – Premie berekenen

U kiest tijdens het premie berekenen voor een begrafenis of crematie en vult uw postcode en geboortedatum in. U ziet dan de premie van een standaard uitvaartverzekering. U kunt uw eigen uitvaartwensen nu toevoegen zoals het graf, extra bloemen of een luxe kist. Hiermee berekenen we zo nauwkeurig mogelijk de kosten. Zo stelt u gemakkelijk zelf uw eigen uitvaartverzekering samen.

Stap 2 – Verzekering afsluiten

U heeft de verzekering voor uw begrafenis of crematie samengesteld. Vervolgens kunt u de benodigde gegevens invullen van uzelf en eventuele andere personen voor wie u een uitvaartverzekering afsluit. Denk aan persoonsgegevens, contactgegevens, gezondheidsgegevens en betaalgegevens. Als u deze stap afrondt heeft u de uitvaartverzekering aangevraagd.

Stap 3 – Vragen gezondheid

Als er geen twijfel is over uw gezondheid na de drie medische vragen in het afsluitproces, hoeft u geen aanvullende gezondheidsverklaring in te vullen. Maar als één van de verzekerden medicijnen gebruikt, een ziekte heeft of onder behandeling is (geweest) bij een arts, is er voor deze persoon wel een aanvullende gezondheidsverklaring nodig. De persoon in kwestie (of degene die de aanvraag doet als het om een minderjarig kind gaat) krijgt dan per e-mail een uitnodiging om een aantal vragen te beantwoorden over zijn of haar gezondheid. Het kan zijn dat we daarna de aanvraag voor die persoon moeten afwijzen of een voorstel doen voor een verzekering met verhoogde premie.

Stap 4 – Verzekering aanvragen

Na de gezondheidsverklaring komt uw aanvraag binnen bij Nuvema en zullen wij deze beoordelen en verwerken. We controleren of de polis goed is opgebouwd, er niets twee keer is verzekerd en of er geen producten, diensten of wensen op staan die we niet kunnen verzekeren.

Stap 5 – Uitvaartverzekering versturen

Als we alles hebben gecontroleerd sturen we de uitvaartverzekering per post naar u toe. Vanaf de volgende maand begint u met het betalen van de premie en vanaf dat moment bent u verzekerd. Wanneer u niet tevreden bent met de uitvaartverzekering die u heeft ontvangen kunt u binnen 30 dagen na ontvangst uw verzekering kosteloos stopzetten. U hoeft daarbij geen reden op te geven.

Voorwaarden Nuvema

Aan de uitvaartverzekering van Nuvema is een aantal voorwaarden verbonden. Zodat u precies weet wat er komt kijken bij het afsluiten van de verzekering hebben wij deze voorwaarden op de achterkant van elke uitvaartverzekering vermeld. Aangezien sommige termen wat lastig te begrijpen zijn of voor u niet gelden, beschrijven we de belangrijkste voorwaarden en afspraken op deze pagina. Voor de volledige en complete polisvoorwaarden kunt u kijken op de achterkant van uw uitvaartverzekering of het document downloaden op onze website.

Welke kosten worden vergoed?

Tot maximaal de hoogte van het bedrag waarvoor u verzekerd bent kunnen alle kosten van uw uitvaart vergoed worden. Dit bedrag is opgebouwd uit product en diensten die u zelf heeft gekozen, maar nabestaanden kunnen ook zelf bepalen hoe ze dit bedrag willen besteden. Heeft u bijvoorbeeld een kist van 1.500,- euro verzekerd maar kiezen uw nabestaanden voor een kist van 1.000,- euro , dan houden ze 500,- euro over om aan iets anders voor uw uitvaart te besteden.

Welke kosten worden niet vergoed?

Alle kosten boven het bedrag waarvoor u verzekerd bent kan Nuvema niet betalen. Als de kosten van uw uitvaart hoger zijn dan het verzekerde bedrag, dan moeten uw nabestaanden dat verschil betalen. Als uw uitvaart bijvoorbeeld 6.000 euro kost terwijl uw verzekering een waarde heeft van 5.500 euro, dan zal de uitvaartverzorger uw nabestaanden een rekening van de resterende 500,- euro sturen. Ook kosten die niet direct met uw uitvaart te maken hebben mogen we niet vergoeden omdat we als natura uitvaartverzekeraar alleen rekeningen van de uitvaart kunnen betalen.

Waarom moet ik informatie geven over mijn gezondheid?

Een uitvaartverzekering van Nuvema sluit u af voor het leven en daarom is het onze taak om als bedrijf gezond te blijven. Zo kunnen we er zijn voor uw nabestaanden wanneer zij ons nodig hebben. Vandaar dat we kritisch kijken of we uw uitvaart kunnen verzekeren zonder het risico te lopen dat u op korte termijn overlijdt. Uw gezondheid heeft invloed op uw levensverwachting. Daarom proberen we met een aantal vragen een goed beeld van uw gezondheid te krijgen. Op basis van deze informatie is het mogelijk dat we uw aanvraag voor een verzekering accepteren, uw aanvraag accepteren maar wel tegen een hogere premie of dat we uw aanvraag helaas moeten afwijzen.

Kan ik een verzekering afsluiten als ik ziek ben?

Als u ziek bent kunt u mogelijk toch een uitvaartverzekering afsluiten. Daarom vragen we altijd om aanvullende informatie over uw gezondheid. Uw gezondheid kan leiden tot een afwijzing, een verhoogde premie of een gewone acceptatie. Elke situatie is anders dus we kunnen niet bij voorbaat al zeggen of u een verzekering kunt afsluiten wanneer u een bepaalde aandoening zoals bijvoorbeeld kanker of diabetes heeft (gehad).

Kan ik zelf een uitvaartverzorger kiezen?

Bij Nuvema heeft u 100% vrije keuze voor een uitvaartverzorger. U of uw nabestaanden kunnen dus elke uitvaartverzorger opdracht geven om uw uitvaart te regelen. Wij ontvangen vervolgens de rekening en betalen maximaal het bedrag waarvoor u verzekerd bent aan de uitvaartverzorger. Op uw uitvaartverzekering staat altijd een uitvaartverzorger vermeld die uw nabestaanden kunnen bellen na uw overlijden. Dat is één van de ruim 300 uitvaartverzorgers met wie we samenwerken om de kosten van uw uitvaart te berekenen. Maar u bent niet verplicht om het totaal bedrag waarvoor u verzekerd bent ook daadwerkelijk bij die uitvaartverzorger uit te geven.

Hoe worden het verzekerde bedrag en de uitvaartkosten bepaald?

Het bedrag waarvoor u verzekerd bent bestaat uit de kosten voor uw uitvaart. Deze uitvaartkosten berekenen wij aan de hand van prijzen bij de uitvaartverzorger bij u in de buurt. De uitvaartverzorger die deze kosten aan ons doorgeeft staat ook vermeld op uw uitvaartverzekering. U bent vrij om uw uitvaart door een ander te laten verzorgen, maar dan kan het wel zijn dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent niet overeenkomt met de uiteindelijke kosten. Daarnaast krijgt u bij een begrafenis u ook te maken met grafrechten die door de gemeente worden vastgesteld. In Nederland kunnen deze kosten behoorlijk uiteenlopen van 800 tot 7.000 euro.

Heeft Nuvema een indexatie?

Tijdens de looptijd van uw uitvaartverzekering stijgen de kosten van uw uitvaart maar Nuvema indexeert uw verzekering niet met een vast percentage. In plaats daarvan geven de uitvaartverzorgers waarmee we samenwerken elk jaar hun prijzen door. Wanneer uw uitvaartkosten stijgen laten wij dat aan u weten. Dit doen we met een nieuwe voorstel waarin staat vermeld wat er duurder is geworden en wat uw uitvaart na deze prijsstijging gaat kosten. U bepaalt vervolgens zelf of u de verzekering wilt aanpassen en voor een hoger bedrag verzekerd wilt zijn.

Wanneer wordt mijn verzekerde bedrag niet uitgekeerd?

Wanneer u binnen 2 jaar na het afsluiten van uw uitvaartverzekering komt te overlijden, start er een standaard procedure om te achterhalen wat de doodsoorzaak is. We moeten namelijk uitsluiten dat u bepaalde informatie voor ons heeft achtergehouden. Het kan gebeuren dat we uw uitvaart niet betalen als u bepaalde afspraken niet bent nagekomen. In de volgende situaties mag Nuvema besluiten om het bedrag waarvoor u verzekerd bent niet uit te keren:

 • De verzekering is al gestopt.
 • De premie is niet (volledig) betaald.
 • Fraude of misleiding met bijvoorbeeld medische informatie.

Waar vind ik alle voorwaarden en belangrijke documenten?

Lees meer over de dienstverlening en werkwijze van Nuvema.

Uitkering van de polis

Wat moet er geregeld worden na een overlijden om de uitvaartverzekering te laten uitkeren?

Stap 1 – Meld overlijden

Wanneer u komt te overlijden kunnen uw nabestaanden contact opnemen met Nuvema. Meestal gebeurt dit door een familielid of een goede vriend. Zij melden het overlijden zodat we de procedure van uitkering kunnen starten.

Stap 2 – Controle uitvaartverzekering

Na de melding zoeken wij uw uitvaartverzekering op en controleren we bijvoorbeeld welke verzekering u heeft, wat de waarde is, of alle premie is betaald en of u binnen twee jaar na het afsluiten van de verzekering bent overleden. In dat geval doen we namelijk aanvullend onderzoek om te kijken of er geen informatie is achter gehouden wat betreft uw gezondheid.

Stap 3 – Uitvaart

De uitvaartverzorger die uw nabestaanden inschakelen neemt contact op met Nuvema. Hij zal informatie opvragen over de uitvaartverzekering, de waarde en mogelijkheden met de verzekering. Op basis van  deze informatie en uw persoonlijke wensen wordt de begrafenis of crematie geregeld met de nabestaanden. Nuvema wordt inhoudelijk niet betrokken bij de uitvaart.

Stap 4 – Uitkering

Na de uitvaart sturen uw nabestaanden of de uitvaartverzorger een akte van overlijden en de complete rekening naar Nuvema. Wij keren vervolgens maximaal het bedrag uit waarvoor u verzekerd bent. Is de rekening lager dan uw verzekerde bedrag? Dan kunnen de nabestaanden mogelijk andere kosten voor uw uitvaart bij ons declareren. Als de rekening hoger is dan het verzekerde bedrag, dan zullen uw nabestaanden de rest moeten betalen.

Service & Contact

Bij Nuvema realiseren we ons dat er bij een uitvaart veel emoties komen kijken. Een overlijden ligt altijd gevoelig en zo gaan we er ook mee om. Dat doen we door u en uw nabestaanden zo goed en adequaat mogelijk te helpen. Als u een vraag heeft over het afsluiten van een uitvaartverzekering of een bestaande uitvaartverzekering, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Jaarlijkse controle

Bij Nuvema controleren we uw uitvaartverzekering elk jaar op de waarde ervan. De prijzen van uw uitvaartwensen kunnen namelijk gestegen zijn. Op dat moment bent u niet meer volledig verzekerd voor uw uitvaart. We nemen dan contact met u op en doen een voorstel om uw uitvaartverzekering aan te passen. U bepaalt dan zelf of u een hoger bedrag wilt verzekeren.

Wijzigingen

Het kan zijn dat uw uitvaartwensen tijdens uw leven veranderen. Bij ons bent u altijd vrij om zonder extra kosten uw verzekering daarop aan te passen. Ook veranderen er regelmatig zaken in uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen is het verstandig om Nuvema daarvan op de hoogte te brengen. Bijvoorbeeld wanneer uw verhuist, een nieuw rekeningnummer heeft of er een kindje geboren wordt. U kunt dit Nuvema snel en gemakkelijk laten weten door een formulier in te vullen op onze website.

Klanten van Nuvema beschrijven hun ervaring met Nuvema en hoe ze de uitvaartverzekering vinden. De uitvaartverzekering van Nuvema is door 319 klanten beoordeeld. Zij gaven een gemiddeld rapportcijfer van 8,8.

Ik ben zeer te spreken over de klantenservice.
8.7
  Bekijk de volledige review
  Ik ben met name tevreden over het gemak van het afsluiten. Via Independer kon ik snel en gemakkelijk een nieuwe verzekering afsluiten. Ik ben hier zeer over te spreken en ik zou deze verzekering ook absoluut aanraden aan anderen.
  Ik heb met name naar de prijs gekeken, maar uiteindelijk was de service ook prima. Dat is natuurlijk fijn om te merken.
  Waar ik ook zeer over te spreken ben, is het telefoongesprek dat ik heb gevoerd met de klantenservicemedewerker. Zij nam contact met mij op omdat er onduidelijkheid was over mijn aanvraag. Een kort en krachtig gesprek hebben toen duidelijkheid gebracht. De mevrouw aan de lijn was ook bijzonder klantvriendelijk en had een oplossingsgerichte houding. Dat heb ik als zeer prettig ervaren.
  Afsluitproces:
   Prijs/kwaliteitverhouding:
    Klantenservice:
     Ik heb voor Nuvema gekozen omdat de premie goedkoop is
     6
      Bekijk de volledige review
      Omdat ik vind dat je leven nooit gewaarborgd is besloot ik een uitvaartverzekering aan te vragen. Ik heb voor Nuvema gekozen omdat de premie goedkoop is.
      Afsluitproces:
       Prijs/kwaliteitverhouding:
        Klantenservice:
         Als ouder wil je alles goed geregeld hebben voor je kinderen
         10
          Bekijk de volledige review
          Als ouder wil ik alles geregeld hebben voor ons enige dochter. Het is belangrijk dat zij daar geen omkijken naar heeft. Mocht er iets gebeuren met ons als ouder zijnde, dan hoeft zij zich in de toekomst geen zorgen te maken. Ik ben via internet gaan zoeken naar wat bij ons past. De site van Nuvema zag er overzichtelijk uit, en ik werd keurig terug gebeld. Uiteindelijk was alles keurig in orde. Foutjes bij de aanmelding konden via de telefoon hersteld worden. Ik werd zeer vriendelijk te woord gestaan. Fijn dat het op deze manier ook kan, klant te worden.
          Afsluitproces:
           Prijs/kwaliteitverhouding:
            Klantenservice:

             Wat kost een uitvaartverzekering?

             Ruim 70% van alle Nederlanders heeft iets geregeld voor zijn of haar uitvaart. Wanneer ouders een uitvaartverzekering hebben, kunnen ze bij Nuvema bijvoorbeeld gratis hun kinderen meeverzekeren. Wanneer de kinderen volwassen zijn gaan ze premie betalen voor hun eigen uitvaartverzekering. Voor jongeren die nog geen uitvaartverzekering hebben is het is nog steeds voordelig om er één af te sluiten. De hoogte van de premie is op jonge leeftijd namelijk relatief laag. Andere momenten waarop mensen een uitvaartverzekering afsluiten zijn als ze gaan samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, verhuizen of scheiden. Dat zijn namelijk momenten waarop mensen stilstaan bij hun verantwoordelijkheden.

             Een overlijden komt vaak onverwacht en niet iedereen heeft dan een bedrag beschikbaar voor een uitvaart. Met een uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat er na uw overlijden een bedrag vrijkomt waarmee uw nabestaanden uw begrafenis of crematie kunnen betalen. Wanneer u al een uitvaartverzekering heeft, betekent dat niet altijd dat alle kosten voor uw uitvaart volledig zijn gedekt. U kunt bij Nuvema daarom na het berekenen van uw uitvaartkosten uw huidige uitvaartverzekering toevoegen. Op basis van het bedrag dat u nog mist berekenen wij uw premie en kunt u zich bijverzekeren. Zo is uw volledige uitvaart verzekerd. Dit is minder noodzakelijk wanneer u of uw familie voldoende geld achter de hand heeft om een uitvaart te betalen.

             Bereken mijn uitvaartkosten

             Video's over uitvaartverzekering

             Een uitvaartverzekering is een financieel product dat soms ingewikkeld kan zijn. Daarom hebben we een aantal video's ontwikkeld aan de hand van onze wekelijkse cartoon Doodgewoon. Met die cartoon bespreken we de uitvaart op een laagdrempelige manier. In deze korte video's leggen we op een begrijpelijke manier uit wat een uitvaartverzekering is en welke voordelen u alleen bij Nuvema kunt krijgen. U kunt de complete afspeellijst starten door op 'play' te klikken om binnen 5 minuten meer te weten over Nuvema. Liever één video over een bepaald onderwerp kijken? Klik dan linksboven in de player op het menu.

             Meer informatie over uitvaartverzekeringen

             Wilt u meer informatie over onze uitvaartverzekeringen of heeft u vragen in de keuze voor uw uitvaartverzekering? Lees dan bijvoorbeeld de Verzekeringskaart van de Nuvema (natura)uitvaartverzekering. Nuvema helpt u graag aan de juiste informatie over het vergelijken van verzekeringen, het meeverzekeren van kinderen, welke polis het goedkoopste is voor u of de voordelen van een uitvaartpolis.

             Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio.
             Top