De zeiler

Begrafenisverzekering aftrekbaar

Helaas is het sinds 2009 ook niet meer mogelijk om de premie van een begrafenisverzekering af te trekken van de inkomstenbelasting.

Aftrekbaar

Belastingvoordeel begrafenisverzekering

Tot 1 januari 2009 was de betaalde premie voor een begrafenisverzekering in een aantal situaties aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze aftrekmogelijkheid bestaat nu niet meer.

Wat u nog wel kunt doen is een koopsom uitvaartverzekering of uitvaartdeposito afsluiten. U hoeft dan over de eerste € 6921,- (jaar 2015) aan waarde van de uitvaartverzekering en/of de waarde van de geblokkeerde bankspaarrekening geen vermogensbelasting te betalen. Let wel op. Als u boven dit bedrag komt vervalt de hele vrijsteling en moet u over het hele bedrag vermogensbelasting betalen.