Respectvolle houding bij uitvaart

Begrafenisvereniging St. Tekla

Over

Begrafenisvereniging St. Tekla is een vereniging zonder winstoogmerk voor bewoners van Heerhugowaard Noord kortweg “de Noord”.

De begrafenisvereniging komt voort uit de Rooms Katholieke gemeenschap van de parochie “Heilig Hart van Jezus”.

Bij de begrafenisvereniging zijn verschillende mensen betrokken. Er zijn 5 bestuursleden, 1 vaste uitvaartverzorgster en 1 reserve. Er is een vast team van 8 dragers en 2 aflegsters. De vereniging is volledig autonoom. Jaarlijks is er de algemene ledenvergadering.

Dienstverlening

De complete uitvaartverzorging gaat via onze vaste uitvaartverzorgster Gerda Roozendaal. Zij is volledig op de hoogte van tradities en gebruiken in onze parochie en kan we persoonlijke wensen van de overledene en de nabestaanden uitvoeren.

Samenwerking

Graag willen we onze leden de mogelijkheid aanbieden zich op een goede manier te verzekeren. We werken al een lange periode samen met Nuvema vanwege de goede uitvaartverzekeringen, we hbben hier nooit klachten over gehad. Niet voor niets kwam Nuvema als prima keus uit het Consumentenbond-onderzoek naar voren.

"Met onze 70 jaar aan ervaringen helpen wij u met het bepalen van uw uitvaartwensen"

Renee Hoegee

Rene Hoegee

Adviseur bij Nuvema

  • Gerda Roozendaal
  • Het urnengedeelte op RK begraafplaats De Noord in Heerhugowaard
  • Rooms Katholieke begraafplaats De Noord in Heerhugowaard
  • De rooms katholieke kerk in Heerhugowaard