Respectvolle houding bij uitvaart

Uitvaartvereniging "Brantgum-Waaxens"

Over

Uitvaartvereniging Brantgum-Waaxens is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1914. Wij willen het belang van de leden behartigen in een moeilijke periode tijdens hun leven.

De uitvaartvereniging heeft 6 bestuursleden en Klaske Elzinga is de bode. Gezamelijk verzorgen zij de uitvaart, vooral begrafenissen, van de leden in de omgeving van de plaatsen Brantgum, Waaxens en omgeving.
  • Uitvaartvereniging "Brantgum-Waaxens"