Zoeken op Nuvema.nl (oud)

Veelgestelde vragen

Welke informatie zoekt u?

De veelgestelde vragen over wijzigingen

Waarom wordt mijn uitvaartverzekering (automatisch) verhoogd?

De uitvaartverzekering wordt volgens afspraak verhoogd. Dit heeft te maken met de gekozen diensten voor de uitvaart. Van de uitvaartverzorger hebben wij doorgekregen dat de prijzen in de regio zijn gestegen. Daarom wordt het verzekerde bedrag aangepast zodat u op maat verzekerd blijft. Omdat de hoogte van de uitvaartverzekering toeneemt wordt uw premie ook hoger.

Wat moet ik doen als ik mijn uitvaartverzekering niet wil verhogen?

Als u niet wilt dat uw uitvaartvaartverzekering verhoogd wordt kunt u dat doorgeven. De diensten komen dan te vervallen, maar u blijft verzekerd voor het oorspronkelijke bedrag op de uitvaartverzekering. Dit betekent wel dat u in de toekomst mogelijk te weinig geld uitgekeerd krijgt voor uw uitvaart.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

U kunt online een wijzigingsformulier downloaden om uw rekeningnummer te wijzigen. Het is belangrijk dat u dit formulier afdrukt en dat deze ondertekend wordt door de rekeninghouder.

Kan een bewindvoerder bij de gegevens van mijn uitvaartverzekering?

Indien iemand uw zaken (tijdelijk) overneemt hebben wij hier bewijs van nodig. Anders mogen wij diegene geen gegevens verstrekken in verband met de wet op de privacy.

Kan mijn uitvaartverzekering overgeschreven worden op naam van iemand anders?

De uitvaartverzekering van Nuvema is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Kan Nuvema mijn uitvaartverzekering van een andere maatschappij overnemen?

Het is niet mogelijk om een uitvaartverzekering van een andere maatschappij over te laten nemen door Nuvema. Daarom is het verstandig om die verzekering door te laten lopen zodat u uiteindelijk een bepaald bedrag uitgekeerd krijgt. U kunt zich bij Nuvema dan bijverzekeren voor het bedrag dat u mogelijk tekort komt in de toekomst.

Kan Nuvema mijn uitvaartverzekering van een andere maatschappij opzeggen?

Nuvema zegt geen verzekeringen op bij andere verzekeringsmaatschappijen. In verband met de Wet bescherming Persoonsgegevens mag Nuvema geen gegevens opvragen maar ook geen verzekeringen uit uw naam stopzetten. De beslissing om een verzekering stop te zetten is een beslissing die u zelf neemt en waar u zelf voor moet tekenen.

Kan ik de diensten op mijn uitvaartverzekering wijzigen?

De diensten die op uw polis vermeld staat zijn niet bindend. U bent dus niet verplicht om de uitvaart precies uit te laten voeren zoals in de uitvaartverzekering vermeld staat. Als uw wensen ingrijpend zijn veranderd, is het verstandig om de diensten te wijzigen. Zo zit er veel prijsverschil tussen cremeren en begraven. Wij kunnen uw uitvaartverzekering op de nieuwe wensen aanpassen en ervoor zorgen dat u niet teveel of te weinig verzekert.

Moet ik het doorgeven wanneer de gegevens op mijn uitvaartverzekering niet meer kloppen?

Het is altijd belangrijk om wijzigingen of verkeerde gegevens door te geven aan Nuvema. Hiermee wordt onduidelijkheid en vertraging in de toekomst voorkomen.

Kan ik mijn uitvaartverzekering houden als ik verhuis naar het buitenland?

Bij verhuizing binnen Europa blijft uw uitvaartverzekering ongewijzigd. Let er wel op dat met een buitenlandse rekening automatische incasso niet altijd mogelijk is. Als u verhuist naar een land buiten Europa, dan moet u dit doorgegeven aan Nuvema. Wij beoordelen dan of de verzekering ongewijzigd kan blijven doorlopen of niet.

Hoe kan ik mijn uitvaartverzekering opzeggen?

U kunt online aangeven dat u de polis wilt opzeggen.

Kan ik post ontvangen van mijn familielid die bij Nuvema verzekerd is?

Ja dat kan als de verzekerde hiervoor toestemming geeft. Hiervoor hebben wij een machtiging nodig van de verzekerde met een handtekening.

Contact met Nuvema

Telefonisch

035 - 548 08 08

maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00

Zelf regelen

Afspraak met adviseur maken

Uitvaartverzorger zoeken

Een vraag stellen

Populaire onderwerpen

Overlijden in het buitenland

Over verhuizen, overlijden of begraven in het buitenland, repatriëring ...

Begraven of cremeren

Over de kenmerken, verschillen en kosten van begraven en cremeren ...

Grafkosten

Over de verschillen in grafkosten en keuzemogelijkheden in Nederland ...

Overlijden en social media

Over de afwikkeling van social media accounts door nabestaanden ...